Ochrana střech a okapů Zlín

Základní výhody venkovního systému

Zapomeňte jednou provždy na zasněžené a přetížené střechy a na rampouchy nebezpečně hrozící pádem k zemi. Zima má i své nepříjemné stránky, které však použitím produktů z venkovní řady topné techniky THERMOVAL dokážete zcela eliminovat.

Nabízíme ucelenou řadu produktů proti namrzání a odtávání sněhu z venkovních ploch, střech, okapů a proti zamrzání venkovních přípojek vody a odpadů.

  • Venkovní systémy účinně chrání příjezdové cesty, chodníky, schodiště, terasy, parkovací místa, okapy, svody, střechy, hydranty, venkovní potrubí a nádrže proti působení ledu, sněhu a mrazu.
  • Venkovní systémy chrání nejen vaši mobilitu, ale hlavně vaše zdraví!
  • Zvyšují užitnou hodnotu stavby a prodlužují její životnost.
  • Snižují náklady na zimní údržbu.
  • Efektivní a úsporný provoz těchto systémů zajišťuje vhodná regulace, která vyhodnocuje aktuální klimatické podmínky (nejen teplotu, ale i vlhkost) a sepne systém pouze v okamžiku sněhové srážky nebo tvorby ledovky.

Popis venkovního systému

Systémy venkovní ochrany tvoří:

Topné kabely speciální konstrukce, které odolávají extrémním klimatickým podmínkám jsou pro venkovní použití přímo určeny.

Automatická regulace, která spíná systém na základě měření teploty a vlhkosti. Doporučujeme použití automatické regulace, která zajistí optimální provoz a sníží provozní náklady na minimum. Automatická regulace obsahuje teplotní a vlhkostní čidlo a systém zapne pouze v okamžiku sněhové srážky anebo tvorby ledovky. Spotřeba elektrické energie je potom minimální, pouze několik desítek hodin za zimní sezónu, avšak výsledek práce ochranného systému je vynikající.

Teplotní regulace je na pořízení levnější alternativou řízení venkovních systémů, která řídí systém pouze na základě venkovní teploty, ale je nutné kontrolovat provoz systému, když například mrzne, ale nesněží.

Doplňky pro montáž kabelů. Pro montáž do okapů doporučujeme použít univerzální úchyt s pantem, který umožňuje nastavení přesně na průměr okapu a díky tomu, že jde snadno vyklopit umožňuje také velmi snadné sezónní čištění okapu.

Ochrana střech, okapů a svodů

Systémy na ochranu proti ledu a sněhu mohou být instalovány téměř na všechny druhy střech. U střech s vysokým spádem jsou umístěny převážně v okrajové části střechy. Instalace na ploché střeše může pokrýt celou její plochu nebo alespoň ty části, které jsou nejvíce vystaveny působení sněhu. Doporučení optimálního tepelného výkonu pro použití v těchto systémech je různé a závisí na kategorii střechy. “Studené” střechy - dobře izolované - požadují výkon 250 až 350 W/m2. “Teplé” střechy - hůře izolované - požadují nižší výkon. Kapacita cca 200 W/m2 může být dostačující.

Systémy na ochranu proti ledu a sněhu instalovaný v okapech a svodech musí účinně eliminovat rizika plynoucí ze zimního počasí. Musí zajistit jejich plnou průchodnost a to kdykoliv. Tento systém je uložen v okapech, svodech a úžlabích. Hodnota jednotkového výkonu na 1 metr okapu a svodu závisí na: průměru, materiálu z jakého jsou vyrobeny a na ploše a sklonu střechy. Pro regulaci a správnou funkci systému je nutné použít regulátor s čidlem teploty a vlhkosti. Pro běžný průměr 10 – 15 cm doporučujeme výkon 40 – 60 W/m – to znamená použití topného kabelu TV SHTL 20 anebo TV SHTL 30 uloženého dvojmo.

Ukázka realizace na střeše a v okapu

Ochrana střech a okapů Zlín

Copyright © 2011 THERMOVAL systems, s.r.o. Zlín | Tvorba www stránek Zlín a SEO optimalizace Zlín | Lypo.cz - galandr.com