Ochrana proti ledu a sněhu Zlín

Zapomeňte jednou provždy na zasněžené, zamrznuté a nebezpečné příjezdové cesty, chodníky a schodiště k domu, na rampouchy nebezpečně hrozící pádem k zemi, na odklízení sněhu nebo na mrazem prasknuté potrubí. Zima má i své nepříjemné stránky, které však použitím produktů z venkovní řady topné techniky THERMOVAL dokážete zcela eliminovat.

Nabízíme ucelenou řadu produktů proti namrzání a odtávání sněhu z venkovních ploch, střech, okapů a proti zamrzání venkovních přípojek vody a odpadů.

  • Venkovní systémy účinně chrání příjezdové cesty, chodníky, schodiště, terasy, parkovací místa, okapy, svody, střechy, hydranty, venkovní potrubí a nádrže proti působení ledu, sněhu a mrazu.
  • Venkovní systémy chrání nejen vaši mobilitu, ale hlavně vaše zdraví!
  • Zvyšují užitnou hodnotu stavby a prodlužují její životnost.
  • Snižují náklady na zimní údržbu.
  • Efektivní a úsporný provoz těchto systémů zajišťuje vhodná regulace, která vyhodnocuje aktuální klimatické podmínky (nejen teplotu, ale i vlhkost) a sepne systém pouze v okamžiku sněhové srážky nebo tvorby ledovky.

Systémy venkovní ochrany tvoří:

Topné kabely speciální konstrukce, které odolávají extrémním klimatickým podmínkám jsou pro venkovní použití přímo určeny.

Topné rohože speciální konstrukce, které odolávají extrémním klimatickým podmínkám jsou pro venkovní použití přímo určeny. Topné rohože lze použít jako komfortnější alternativu kabelů. Zvlášť vhodné a doporučené jsou pro pokládku do flexibilní lepící směsi přímo pod venkovní keramickou dlažbu (schody, terasy).

Automatická regulace, která spíná systém na základě měření teploty a vlhkosti. Doporučujeme použitíautomatické regulace, která zajistí optimální provoz a sníží provozní náklady na minimum. Automatická regulace obsahuje teplotní a vlhkostní čidlo a systém zapne pouze v okamžiku sněhové srážky anebo tvorby ledovky. Spotřeba elektrické energie je potom minimální, pouze několik desítek hodin za zimní sezónu, avšak výsledek práce ochranného systému je vynikající.

Teplotní regulace je na pořízení levnější alternativou řízení venkovních systémů, která řídí systém pouze na základě venkovní teploty, ale je nutné kontrolovat provoz systému, když například mrzne, ale nesněží.

Doplňky pro montáž kabelů. Pro montáž do okapů doporučujeme použít univerzální úchyt s pantem, který umožňuje nastavení přesně na průměr okapu a díky tomu, že jde snadno vyklopit umožňuje také velmi snadné sezónní čištění okapu.

K ohraně porubí proti zamrznutí se nejčastěji používají topné kabely:
TV TS ThermoSwitch s integrovaným termostatem.
Samoregulační topné kabely, kabely speciální konstrukce, které zvyšují svůj výkon s klesající venkovní teplotou.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PODROBNÉ INFORMACE TADY STAHUJTE INSTALAČNÍ MANUÁL

Příklad ochrany střech, okapů a svodů:

Systémy na ochranu proti ledu a sněhu mohou být instalovány téměř na všechny druhy střech. U střech s vysokým spádem jsou umístěny převážně v okrajové části střechy. Instalace na ploché střeše může pokrýt celou její plochu nebo alespoň ty části, které jsou nejvíce vystaveny působení sněhu. Doporučení optimálního tepelného výkonu pro použití v těchto systémech je různé a závisí na kategorii střechy. “Studené” střechy - dobře izolované - požadují výkon 250 až 350 W/m2. “Teplé” střechy - hůře izolované - požadují nižší výkon. Kapacita 200 až 300 W/m2 může být dostačující. Systémy na ochranu proti ledu a sněhu instalované v okapech a svodech musí účinně eliminovat rizika plynoucí ze zimního počasí. Musí zajistit jejich plnou průchodnost a to kdykoliv. Tento systém je uložen v okapech, svodech a úžlabích. Hodnota jednotkového výkonu na 1 metr okapu a svodu závisí na: průměru, materiálu z jakého jsou vyrobeny a na ploše a sklonu střechy. Pro regulaci a správnou funkci systému je nutné použít regulátor s čidlem teploty a vlhkosti.

Příklad ochrany vjezdu do garáže:

Instalace topných kabelů pod příjezdovou cestu musí zajistit průjezdnost za všech klimatických podmínek. Topný systém může být instalován na celé ploše a nebo pouze v místech, která jsou v přímém kontaktu s koly vozidel - tzn. v pásech. Na příjezdu s frekventovaným provozem (příjezdy a parkoviště komerčních budov) a na příkrých svazích se doporučuje první možnost. Druhé řešení může být použito tam, kde se počítá s ručním odstraněním sněhu ze zbytku komunikace. Dále je důležité zabezpečit kanalizační odtok vody z roztopeného sněhu a ledu. Doporučená výkonová kapacita pro tyto systémy je 300 až 450 W/m2.

Ochrana potrubí proti zamrznutí:

Potrubí, které je umístěné v zemi v nezámrzné hloubce anebo mimo budovu, je velmi náchylné na zamrznutí (pokud není garantován neustálý vysoký průtok kapaliny). Systémy ochrany potrubí musí garantovat plnou průchodnost potrubí v případě mrazu. Provozní náklady na ochranu potrubí jsou velmi nízké, výkon systémů je cca 30 – 40 W/metr potrubí.

Topné kabely lze instalovat na kovové i plastové potrubí. Plastové potrubí je však nutné před instalací kabelu obalit ALU fólií, pro lepší přenos tepla. Po instalaci topného kabelu je nutné celou aplikaci opatřit dostatečnou tepelnou izolací, tak aby byla zaručena účinnost systému.Izolace musí být určena pro venkovní aplikace a v opačném případě je nutné ji chránit před vlhkostí.

Copyright © 2011 THERMOVAL systems, s.r.o. Zlín | Tvorba www stránek Zlín a SEO optimalizace Zlín | Lypo.cz - galandr.com