Výběr termostatu

Jaké jsou základní úkoly, které má termostat splňovat?
Nejdůležitějším úkolem termostatu je optimální a uživatelem požadovaná regulace teploty vzduchu a podlahy ve vytápěné místnosti.Dalším podstatným úkolem je zabránit přetápění místností - tím se snižují tepelné ztráty a to má rozhodující vliv na provozní náklady.

Jaké základní faktory je třeba vzít v úvahu při výběru termostatu?
Termostaty jsou nabízeny s manuálním nastavením teploty nebo programovatelné - většinou s bohatým výběrem programů a funkcí. V každé z těchto skupin jsou verze pro instalaci na omítku anebo pod omítku.

Výběr mezi manuálním a programovatelným termostatem?
Musíme si odpovědět na otázku: Záleží nám na velmi snadné obsluze? To splňuje termostat s manuálním nastavením teploty. Nebo nám záleží na úspoře 15 - 20% nákladů na vytápění, na možnosti tvorby vlastního programu vytápění, možnosti úsporných snížení teplot v okamžiku, kdy není požadován komfort, na informovanosti o době práce topného systému? To garantuje programovatelný termostat. Výběr manuálního termostatu znamená nižší nákupní cenu, omezené možnosti ovládání a vyšší provozní náklady na vytápění. Výběr programovatelného termostatu znamená vyšší nákupní cenu, širokou škálu nastavení a programování a úsporu nákladů na vytápění.

Výběr termostatu s ohledem na typ čidla teploty (prostor / podlaha)?
Každá instalace elektrického podlahového vytápění musí být regulována termostatem s podlahovým teplotním čidlem. Pro zvýšení komfortu si lze nainstalovat termostat s prostorovým čidlem, které měří teplotu vzduchu, současně s podlahovým čidlem, které pak plní funkci strážce nastavené teploty podlahy a podlahu nesepne, pokud je v místnosti požadovaná teplota. Termostaty s čidlem teploty vzduchu nepoužívejte v těsné blízkosti dalšího zdroje tepla (např. radiátor, krb ...). Měření může být významně zkresleno.

Výběr nad nebo pod omítkové verze termostatu?
Většina termostatů nabízených na trhu je pod omítkové verze. Při jejich montáži je potřeba nainstalovat na stěnu instalační krabičku. Takové řešení má výhodu v architektonické čistotě, termostaty mají stejnou velikost jako klasické vypínače. Termostaty na omítku se instalují přímo na zeď a jejich výběr je menší.

Výběr termostatu s ohledem na stupeň krytí IP (těsnost krytu)?
Tento parametr je důležitý při navrhování termostatů do různých místností. Ve vlhkých místnostech (např. v koupelně) instalujeme termostat s IP 21. V ostatních místnostech můžeme instalovat termostat s IP 20, IP 30.

Výběr termostatu s přihlédnutím k zatížení spínacího relé? (max. zatížení)
Maximální výkon, který lze připojit k termostatu závisí na možnosti maximálního zatížení kontaktů relé termostatu. Maximální zatížení kontaktů relé termostatu pro řízení podlahového vytápění je většinou v rozsahu od 6 A (1400 W) do 16 A (3600 W). Přesné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách u jednotlivých termostatů. Doporučuje se, aby reálné hodnoty zatížení relé byly o 10% nižší než nominální, protože tak bude termostat dostatečně chráněn proti nadměrnému a předčasnému opotřebení. Překročí-li hodnota zatížení jmenovitou kapacitu relé, tak pro připojení topného systému použijeme dodatkový stykač (ten může být umístěn v pojistkové skříni a termostat pak ovládá tento stykač).

Čemu je třeba věnovat pozornost při instalaci termostatu?
Termostat by měl být umístěn ve výšce asi 1,50 m nad podlahou. Termostat s prostorovým čidlem teploty vzduchu nemůže být instalován v blízkosti jiných zdrojů tepla (radiátor, krb ...) a na místech vystavených slunečnímu záření a průvanu. Podlahové čidlo teploty musí být instalovánove speciální ochranné trubici. Tento způsob instalace umožňuje výměnu čidla při jeho poruše. Podlahové čidlo se nesmí v žádném případě dotýkat topného kabelu, může dojít k výraznému zkreslení při měření. Čidlo se proto instaluje cca 30 až 40 cm od zdi (do hloubky rohože) a přesně mezi pravidelné meandry kabelu. V průběhu stavebních prací - např. rekonstrukce prostor (místnosti) nemůže být termostat nainstalován. Již instalovaný termostat je nutné demontovat po celou dobu prací. Prach a jiné nečistoty vzniklé při provádění stavebních prací mohou vést k poškození termostatu.

Copyright © 2011 THERMOVAL systems, s.r.o. Zlín | Tvorba www stránek Zlín a SEO optimalizace Zlín | Lypo.cz - galandr.com